Умови навчання

✅Заняття з вивчення іноземної мови можуть проходити в групі (до 6 чоловік), в парі (2 чоловік) або індивідуально, в онлайн форматі (на обраній платформі) або в офлайн форматі (в приміщенні школи), тривалістю 60 \ 75 \ 90 хвилин, що залежить від обраного типу заняття.
✅Заняття відбуваються двічі на тиждень, згідно встановленого розкладу. За домовленістю кількість занять на тиждень можна змінювати.
✅В разі запізнень учень зобов’язаний попередити викладача. У випадку запізнення заняття проводиться по графіку, урок не проводиться довше.

Відвідування занять

Групові та Парні заняття

✅ Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом.
✅ У разі пропуску занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
✅ Пропущені заняття не відпрацьовуються.
✅ Учень отримує всі матеріали, пройдені під час заняття або відеозапис пропущеного уроку.
✅ Якщо заняття відміняється повністю усіма членами групи, або викладачем, то заняття відпрацьовується протягом поточного місяця.
✅ Скасування та відпрацювання діє тільки на 1 заняття.
✅ Якщо на парне заняття тільки один із учнів може прийти – урок проводиться у звичному режимі. Якщо на групове заняття тільки один із учнів може прийти – урок переноситься на інший день і час.

Індивідуальні заняття

✅ Учень, який пропустив своє індивідуальне заняття з поважних причин, може узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття за 10 годин до заняття. У всіх інших випадках заняття вважається проведеним.
✅ Якщо учень не з’явився на занятті, не попередивши заздалегідь викладача – заняття вважається проведеним без можливості переносу, відпрацювання та без повернення коштів.
✅ Скасування та відпрацювання діє тільки на 1 заняття.

В разі скасування заняття викладачем

заняття обов’язково відпрацьовується, у вигляді додаткового заняття або додаткового часу, доданого до основного заняття. День та час узгоджується між вчителем та учнем.

Онлайн заняття

Учень має забезпечити все для того, щоб заняття успішно проходили: мати в наявності комп’ютер, ноутбук або планшет, навушники та мати доступ до хорошого інтернет зв’язку. Уроки можуть проходити через такі програми, як Skype, Messenger, Google Met, Zoom. В тих випадках, коли нема інтернет зв’язку, або виникли інші технічні причини, узгоджується день та час для відпрацювання заняття.

Тривалість навчання

Тривалість базового курсу з вивчення Європейських мов складає 48 годин. По завершенню одного курсу Замовник отримує сертифікат. При бажанні навчання може бути продовжено для досягнення вищого рівня знань.

Оплата навчання

✅ Вартість послуг залежить від обраного типу занять та вибраної кількості годин на тиждень. Вартість всіх послуг зазначена на сайті.
✅ Заняття підраховуються в абонементі на початку кожного календарного місяця. Загальна вартість послуги напряму залежить від кількості запланованих занять для учня протягом місяця. В середньому 8 занять в абонементі.
✅ Оплата за навчання вноситься на початку того місяця, в якому будуть проводитися заняття, з 01 по 04 число, тобто в межах 4 календарних днів. Адміністратор до або на початку місяця повідомляє про кількість занять та вартість абонементу в письмовій формі.
✅ Розрахунки проводяться шляхом сто відсоткової передоплати до 04 числа поточного місяця за послуги в поточному місяці.
✅ Учень не може самостійно переносити, змінювати вартість абонементу чи виконувати інші фінансові перечислення.
✅ За порушення строків оплати школа має право призупинити надання послуг до моменту оплати послуг.
✅ При виникненні неочікуваних затримок з оплатою потрібно негайно повідомити Адміністратора.

Перерва у навчанні

Учень може взяти перерву у навчанні на 1 або 2 тижні, при цьому попередивши Вчителя та Адміністратора до того місяця, коли він/вона буде відсутнім – заняття на період відсутності не будуть зараховуватися. Якщо учень бере перерву на довший термін, місце за ним не зберігається.
Якщо учень бажає припинити навчання, то за 1 місяць до цього повинен попередити Вчителя та Адміністратора. Всі заплановані уроки проводяться у звичному режимі. У тому випадку, якщо учень не може відпрацювати заняття – школа може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять.

Політика повернення коштів за навчання

✅ У разі якщо учень не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин (наприклад, виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування), школа може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять.
✅ Якщо учень вже оплатив послуги, але бажає взяти перерву у навчанні довше, ніж на 2 тижні — школа може прийняти рішення про повернення сплачених невикористаних коштів або “заморозку” вже оплачених занять. “Заморозка” оплачених занять дійсна один місяць від дати “заморозки”.
✅ Якщо школа бачить, що навчальний метод, який використовується, недоцільний для даного учня, то має право не продовжувати навчання з учнем. В цьому випадку кошти за невиконані послуги повертаються в повному обсязі.