Договір про надання послуг (публічна оферта)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа підприємець Балог Рената Елемирівна (далі – Виконавець), пропонує будь-якій фізичній особі (далі – Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.

1.2.1. Акцептом цієї Оферти вважається 100% оплата Послуг, що продаються на веб сторінках інформаційного ресурсу, об’єднаних адресним доменом www.livelearn.com.ua (далі – Сайт) у порядку, передбаченому Публічною офертою.

1.3. Незгода з певними умовами цього Договору призводить до неможливості надання Виконавцем послуг.

1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Замовнику послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

2.2. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Замовником рівня володіння іноземною мовою.

2.3. Факт оплати Замовником послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

2.4.  Вартість послуг визначається в залежності від обраного типу заняття.

2.5. Ухвалення цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, в необхідній для нього мірі, ознайомився з умовами цього договору.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на заняттях в групі (до 6 чоловік), в парі (2 чоловік) або індивідуально, в онлайн форматі (на обраній Сторонами платформі) або в офлайн форматі (в приміщенні Виконавця), тривалістю 60 \ 75 \ 90 хвилин, що залежить від обраного типу заняття та попередньо узгоджується між Сторонами.

Специфікація програми (назва курсу, кількість годин, тривалість заняття), за якою надаються послуги, зазначається в заявці Замовника.

3.2. Заняття відбуваються двічі на тиждень, згідно встановленого розкладу. За домовленістю Сторін кількість занять на тиждень можна змінювати. 

3.3. В разі запізнень Замовник зобов’язаний попередити Виконавця. У випадку запізнення заняття проводиться по графіку, урок не проводиться довше. 

3.4. Відвідування занять:

Групові та Парні заняття

 • Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом.
 • У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
 • Пропущені заняття не відпрацьовуються.
 • Замовник отримує всі матеріали, пройдені під час заняття або відеозапис пропущеного уроку. 
 • Якщо заняття відміняється повністю усіма членами групи, або Виконавцем, то заняття відпрацьовується протягом поточного місяця.
 • Скасування та відпрацювання діє тільки на 1 заняття. 
 • Якщо на парне заняття тільки один із Замовників може прийти – урок проводиться у звичному режимі. Якщо на групове заняття тільки один із Замовників може прийти – урок переноситься на інший день і час.

Індивідуальні заняття

 • Замовник, який пропустив своє індивідуальне заняття з поважних причин, може узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття за 10 годин до заняття. У всіх інших випадках заняття вважається проведеним. 
 • Якщо Замовник не з’явився на занятті, не попередивши заздалегідь Виконавця – заняття вважається проведеним без можливості переносу, відпрацювання та без повернення коштів.
 • Скасування та відпрацювання діє тільки на 1 заняття.

3.5. В разі скасування заняття Виконавцем – заняття обов’язково відпрацьовується, у вигляді додаткового заняття або додаткового часу, доданого до основного заняття. День та час узгоджується між Сторонами. 

3.6. Замовник може взяти перерву у навчанні на 1 або 2 тижні, при цьому попередивши Виконавця до того місяця, коли він/вона буде відсутнім –  заняття на період відсутності не будуть зараховуватися. Якщо Замовник бере перерву на довший термін, місце за ним не зберігається. 

3.7. Якщо Замовник відвідує онлайн заняття він/вона повинен забезпечити все для того, щоб ці заняття успішно проходили: мати в наявності комп’ютер, ноутбук або планшет, навушники та мати доступ до хорошого інтернет зв’язку. Уроки можуть проходити через такі програми, як Skype, Messenger, Google Met, Zoom. В тих випадках, коли нема інтернет зв’язку, або виникли інші технічні причини, між Сторонами узгоджується день та час для відпрацювання заняття.

3.8. Тривалість базового курсу з вивчення Європейських мов складає 48 годин. По завершенню одного курсу Замовник отримує сертифікат. При бажанні навчання може бути продовжено для досягнення вищого рівня знань.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

 1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою та надати йому відповідні інформації, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п.2.1. та п.2.2.
 2. Своєчасно, згідно з розкладом проводити заняття із Замовником.
 3. Видати на прохання Замовника, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності Замовником на більше  80% занять.
 4. При внесенні змін у процес надання послуг зобов’язується обов’язково повідомляти Замовника про всі зміни заздалегідь.
 5. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Виконавець має право:

 1. Виконавець має право вносити зміни у вартість занять, у процес надання послуг, та в зміст цього Договору. При цьому зобов’язується обов’язково повідомляти Замовника про всі зміни заздалегідь.
 2. Виконавець має право зробити перерву у наданні послуг, максимально на 2 тижні, попереджаючи за місяць до перерви.
 3. Відмовити в укладенні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються
 4. Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.
 5. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
 6. У будь-який момент відмовити Замовнику в наданні послуг, визначених у п.2.1. та п.2.2. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
 7. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

4.3. Замовник зобов’язується:

 1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
 2. Дотримуватися/забезпечити дотримання правил Виконавця під час перебування на заняттях.
 3. Пунктуально та регулярно відвідувати назначені заняття, готуватись до занять, виконувати вказівки та завдання надані Виконавцем.

4.4. Замовник має право:

 1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.
 2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
 3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг залежить від обраного типу занять та вибраної кількості годин на тиждень. Вартість всіх послуг зазначена на сайті Виконавця. 

5.2. Заняття підраховуються в абонементі на початку кожного календарного місяця. Загальна вартість послуги напряму залежить від кількості запланованих занять для Замовника протягом місяця. В середньому 8 занять в абонементі. 

5.3. Оплата за навчання вноситься на початку того місяця, в якому будуть проводитися заняття, з 01 по 04 число, тобто в межах 4 календарних днів. Виконавець до або на початку місяця повідомляє про кількість занять та вартість абонементу в письмовій формі.

5.4. Розрахунки проводяться шляхом сто відсоткової передоплати до 04 числа поточного місяця за послуги в поточному місяці.

5.5. Замовник не може самостійно переносити, змінювати вартість абонементу чи виконувати інші фінансові перечислення.

5.6. За порушення строків оплати Виконавець має право призупинити надання послуг до моменту оплати послуг.

5.7. При виникненні неочікуваних затримок з оплатою потрібно негайно повідомити Виконавця.

5.8. Політика повернення коштів за навчання:

 1. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин (наприклад, виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування), Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять. 
 2. Якщо Замовник вже оплатив послуги, але бажає взяти перерву у навчанні довше, ніж на 2 тижні — Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених невикористаних коштів або “заморозку” вже оплачених занять. “Заморозка” оплачених занять дійсна один місяць від дати “заморозки”.
 3. При розірванні Договору Виконавцем, кошти за невиконані послуги повертаються в повному обсязі.

 

 1. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Якщо Замовник бажає припинити навчання, то за 1 місяць до цього повинен попередити Виконавця. Всі заплановані уроки проводяться у звичному режимі. У тому випадку, якщо Замовник не може відпрацювати заняття – Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів або “заморозку” вже оплачених занять. 

6.2. Виконавець має право розірвати Договір з Виконавцем, якщо бачить, що навчальний метод, який використовується, недоцільний для даного Замовника. Виконавець зобов’язується за 1 місяць попередити. Кошти за невиконані послуги повертаються в повному обсязі.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

10.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці www.livelearn.com.ua в мережі Інтернет.

10.3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

10.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

Реквізити Виконавця:

ФОП Балог Рената Елемирівна

Контактні дані: +380986387917, +380957233042
Е-пошта: info@livelearn.com.ua

Вебсторінка: www.livelearn.com.ua